Algemene voorwaarden

Onze belangrijkste voorwaarden 

Financiën

De deelname aan het jeugdkamp van de Hill-Billies stichting Hillegom (hierna: de Hill-Billies) bedraagt 175 euro, waarvan 35 euro inschrijfgeld. Over het inschrijfgeld kan geen restitutie worden verleend bij af- of onderbreking van het kamp. Indien een ouder/verzorger niet aan de financiële verplichting kan voldoen, bestaat de mogelijkheid tot een betalingsregeling of korting. In overleg met de ouder/verzorger neemt het bestuur van de Hill-Billies hierin een beslissing.

Wij houden ons het recht voor om, tot een door het bestuur van de Hill-Billies te bepalen datum, plaatsen vrij te houden voor Hillegomse kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet kunnen voldoen aan de financiële verplichting. 

Aanwezigheid

Elk kind dat ingeschreven is voor het jeugdkamp van de Hill-Billies gaat mee van zaterdag (vertrekdag vanuit Hillegom) tot en met zaterdag (aankomstdag in Hillegom). Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er, na overleg met het bestuur van de Hill-Billies, anders worden bepaald. Tevens is/zijn elke ouder(s)/verzorger(s)aanwezig op de inlaadavond (vrijdagavond voor vertrek), bij voorkeur samen met je kind. 

Omgangsnormen

De Hill-Billies wil een goed kamp organiseren voor kinderen en vrijwilligers. Ter bevordering hiervan wordt van elk kind verwacht dat hij/zij alle redelijke aanwijzingen en gedragsregels van de begeleiders respecteert en naleeft. Tevens dient elk kind de normen te respecteren, welke de Hill-Billies nageleefd wenst te zien worden tijdens het verblijf op de accommodaties. Indien een kind, naar interpretatie van het bestuur van de Hill-Billies, grensoverschrijdend gedrag vertoont, behouden wij ons het recht voor om de ouder(s)/verzorger(s) te bellen en het kind uit te sluiten van (een verdere voortzetting van) het jeugdkamp. Ouder(s)/verzorger(s) zijn in deze situatie verplicht hun kind binnen 24 uur op te halen bij de kamp accommodatie.

Beperkte plaatsen

Gezien de locatie van het kamp elk jaar kan verschillen, moeten wij ook rekening houden met de ruimte in de desbetreffende accomodaties. De kinderen worden op kamp ingedeeld in 4 groepen; meisjes jong, meisjes oud, jongens jong en jongens oud. Deze groepen liggen ook op verschillende slaapzalen. Per locatie kan de indeling van de slaapzalen verschillen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij een beperkt aantal kinderen per groep kunnen meenemen. Als een groep 'vol' zit en u schrijft uw kind toch in, dan komt deze op de wachtlijst.